04.09.2012 Tarihli Meclis Kararları

4 Eylül 20120
Metni Sesli Dinle

K A R A R

=============

 

 

 

KARAR 71– Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 411 ada, 25 nolu parselde bulunan binanın zemin kat ve ikinci katının tahsisi, İzmit kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Kuran kursu olarak kullanılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.08.2012 tarihli raporu okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

 

 

Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 411 ada, 25 nolu parselde bulunana binanın Zemin ve Birinci katın 3 yıl müddetle bedelsiz tahsis edilmesi   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Hüseyin ÜZÜLMEZ                                Günay ATUN                                Emine OKANALP

Belediye Başkan V.                                       Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

=============

 

 

KARAR 72- Çöp Toplama Aracı Temini için Şartlı Nakdi yardım Talebi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03.09.2012 tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan  müzakeresi neticesinde:

  

  Çevre Kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen ” Çöp toplama aracı”na ihtiyaç bulunmaktadır. Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu aracın Devlet Malzeme Ofisi marifetiyle Belediyemiz adına  satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN ´a  yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname  ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Hüseyin ÜZÜLMEZ                                Günay ATUN                                Emine OKANALP

Belediye Başkan V.                                       Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2012 TARİHLİ  MECLİS  KARARLARI

 

 

 

K A R A R

=============

 

 

 

KARAR 71– Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 411 ada, 25 nolu parselde bulunan binanın zemin kat ve ikinci katının tahsisi, İzmit kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Kuran kursu olarak kullanılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.08.2012 tarihli raporu okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

 

 

Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 411 ada, 25 nolu parselde bulunana binanın Zemin ve Birinci katın 3 yıl müddetle bedelsiz tahsis edilmesi   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Hüseyin ÜZÜLMEZ                                Günay ATUN                                Emine OKANALP

Belediye Başkan V.                                       Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

=============

 

 

KARAR 72- Çöp Toplama Aracı Temini için Şartlı Nakdi yardım Talebi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03.09.2012 tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan  müzakeresi neticesinde:

  

  Çevre Kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen ” Çöp toplama aracı”na ihtiyaç bulunmaktadır. Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu aracın Devlet Malzeme Ofisi marifetiyle Belediyemiz adına  satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN ´a  yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname  ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Hüseyin ÜZÜLMEZ                                Günay ATUN                                Emine OKANALP

Belediye Başkan V.                                       Katip                                                Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz