2012 Ekim Komisyon Raporları

1 Ekim 20120
Metni Sesli Dinle

TÜRLÜİŞLER KOMİSYON RAPORU

 

İzmitBelediye Meclisinin 04.09.2012 tarih ve gündemin 13. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen,Belediyemiz tarafından Revizyonu gerçekleştirilenisimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile yapılan müzakeresineticesinde:

Yahyakaptanmahallesindeki Revizyonu gerçekleşen isimsiz parklara;

 1. 10.BÖLGE C2BLOK PARKINA, NASRETTİN HOCA PARKI
 2. 10.BÖLGEC5  BLOK PARKINA, EVLİYA ÇELEBİ PARKI
 3. 10.BÖLGE  C9 BLOK PARKINA, HACI BAYRAM VELİPARKI
 4. 9.BÖLGE C28BLOK PARKINA,NENE HATUN PARKI
 5. 8.BÖLGE C15BLOK PARKINA,  HAZERFEN ÇELEBİ PARKI
 6. 8.BÖLGE C20BLOK PARKINA, PİŞMAN PARKI
 7. 8.BÖLGE C22BLOK PARKINA,KAŞGARLI MAHMUT PARKI
 8. 7.BÖLGE F35BLOK PARKINA,HACI BEKTAŞ VELİ PARKI
 9. 7.BÖLGE F30BLOK PARKINA, TURGUT REİS PARKI
 10. 7.BÖLGE F23BLOK PARKINA,HACIVAT KARAGÖZ PARKI
 11. 6.BÖLGE F15BLOK PARKINA,ALİ KUŞÇU PARKI
 12. 6.BÖLGE F11BLOK PARKINA,VECİHİ HÜRKUŞ PARKI
 13. 6.BÖLGE F16BLOK PARKINA,MUHSİN ERTUĞRUL PARKI
 14. 6.BÖLGE F20BLOK PARKINA,İBNİ SİNA PARKI
 15. 5.BÖLGE F3BLOK PARKINA,HALİKARNAS BALIKÇISI PARKI
 16. 5.BÖLGE F5BLOK PARKINA, GÜL ŞEHRİ PARKI
 17. 5.BÖLGE F6BLOK PARKINA,DEDE KORKUT PARKI
 18. 4.BÖLGE F49BLOK PARKINA,AHMET VEFİK PAŞA PARKI
 19. 4.BÖLGE F42BLOK PARKINA,İBRAHİM MÜTEFERRİKA PARKI
 20. 4.BÖLGE F40BLOK PARKINA,KATİP ÇELEBİ PARKI
 21. 4.BÖLGE F37BLOK PARKINA,BARBOROS HAYRETTİN PAŞA PARKI
 22. 3.BÖLGE A11BLOK PARKINA,NAİMA PARKI
 23. 3.BÖLGE A13BLOK PARKINA, ULUBATLI HASAN PARKI
 24. 3.BÖLGE A18BLOK PARKINA,OSMAN GAZİ PARKI
 25. 3.BÖLGE A22BLOK PARKINA,KARACAOĞLAN PARKI
 26. 2.BÖLGE G2BLOK PARKINA,REŞAT NURİ GÜNTEKİN PARKI
 27. 2.BÖLGE B20BLOK PARKINA,AHMET YESEVİ PARKI
 28. 2.BÖLGE B14BLOK PARKINA,LOKMAN HEKİM PARKI
 29. 2.BÖLGE B10BLOK PARKINA, PİRİ REİS PARKI
 30. 2.BÖLGE B5BLOK PARKINA,ULUĞBEY PARKI
 31. 1.BÖLGE C42BLOK PARKINA,ÖMER SEYFETTİN PARKI
 32. 1.BÖLGE C29BLOK PARKINA,AŞIK VEYSELPARKI
 33. 1.BÖLGE C39BLOK PARKINA,KOCA YUSUF PARKI
 34. 1.BÖLGE C34BLOK PARKINA,KÖROĞLU PARKI
 35. 1.BÖLGE E14BLOK PARKINA ,AKŞEMSETTİNPARKI 

 

AlikahyaFatihmahallesindeki Revizyonu gerçekleşenisimsiz parka;

1- SANAT PARKI

Turgut  mahallesindeki Revizyonu gerçekleşen isimsizparka;

1-MUTLULUK PARKI

Tavşantepe  mahallesindeki Revizyonu gerçekleşen isimsizparka;

1-GÖNÜL PARKI, isimlerinin verilmesi Komisyonumuzca ( Cengiz ÇAKAR veCengiz ÖZCAN´ın muhalif oylarına karşı )oyçokluğu ile karar verildi.10.10.2012

MUHALEFET ŞERHİ:

Alikahya FatihMahallesindeki Mali Müşavirler Odası Önünde yapılan parka Mali Müşavirlerodasının girişinde olduğundan dolayı ilimizde hizmet veren Mali MüşavirlerEnderŞENOL, (Rahmetli)  Nihat DURAK veya MaliMüşavirler parkı isimlerinden birinin verilmesi tarafımızca daha uygun görülmüşve ayrıca Yahya Kaptan mahallesindeki 35 adet park diye nitelendirilen yerlerinbinalar arasına sıkıştırılmış küçük oyun alanları olduğundan, buralara çocukoyun kahramanları isimlerinin konulması,  ünlü Türk büyüklerinin isimlerinin ise çokdaha kapsamlı ve büyük parklara verilmesinin  daha uygun olacağından karara katılmıyormuhalefet şerhi koyuyoruz.

 

AliYILMAZ                                     CengizÇAKAR                                   İbrahim BULUT

Türlüİşler Kom.Bşk.                          Başkan Vekili                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

CengizÖZCAN                                ErkanAKSOY

       Üye                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜİŞLER KOMİSYON RAPORU

 

İzmitBelediye Meclisinin 02.10.2012 tarih ve gündemin 5. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen,Körfez mahallesi, 2547 ada, 1 parselde bulunan verevizyonu yapılan isimsiz parka isim verilmesi teklifi ile ilgili yapılanmüzakeresi neticesinde:

         Körfez mahallesi, 2547 ada, 1 parseldebulunan ve revizyonu yapılan isimsiz parka Adliye Parkı isminin verilmesi Komisyonumuzcauygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdantanzim ve imza edilmiştir. 19.10.2012

 

AliYILMAZ                                     CengizÇAKAR                                   İbrahim BULUT

Türlüİşler Kom.Bşk.                          Başkan Vekili                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

CengizÖZCAN                                ErkanAKSOY

       Üye                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmitBelediye Meclisinin 02.10.2012 tarih ve gündemin 13. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen,Atıksu ve Katı Atık ücret tarifelerinin belirlenmesi teklifi ileilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 23.08.2012 tarih ve 507 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı ResmiGazetede yayımlanan AtıksuAlt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf TesisleriTarifelerinin Belirlenmesinde UyulacakUsul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin,amaç konulu1. Maddesinde tarifelerin belirlenmesinde yetki verilen BelediyelerBüyükşehir Belediyeleri ve diğer Belediyeler olduğundan;

Tammaliyet esaslarına göre Belediyemizce ilgili yönetmelikte belirtilen yöntemlehesaplanan maliyetlerin Büyükşehir Belediyesine bildirilmek üzere ilgiliMüdürlük yazısının, Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygungörülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzimve imza edilmiştir 16.10.2012

 

HasanKIRLI                                     İsmailGÜNDAŞ                               EmineOKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 

 

 

 

GünayATUN                                    TemelYILMAZ

       Üye                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmitBelediye Meclisinin 02.10.2012 tarih ve gündemin 12. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen,2013 Yılı Tarife Cetveli teklifi ile ilgili yapılan müzakeresineticesinde:

2013 YılıTarife Cetveli teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalartamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzcauygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdantanzim ve imza edilmiştir 23.10.2012

 

 

 

HasanKIRLI                                     İsmailGÜNDAŞ                               EmineOKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

GünayATUN                                    TemelYILMAZ

       Üye                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

               

İzmit BelediyeMeclisinin 02.10.2012 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havaleedilen 2013 Mali Yılı Bütçe teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde :

 

 

A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

 

 

01-Vergi Gelirleri                                            :45.100.000,00 TL            45.100.000,00 TL

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                          : 13.600.000,00 TL´den  11.600.000,00 TL

04-Alınan Bağış ve Yardımlar                      : 15.500.000,00 TL´den    9.700.000,00 TL

05-Diğer Gelirler                                                             :59.693.000,00 TL´den   52.250.000,00 TL

06-Sermaye Gelirleri                                                     :   8.900.000,00 TL´den     6.900.000,00 TL

08-Alacaklardan Tahsilat                                              :   3.000.000,00 TL´den     1.500.000,00 TL

09-Red ve İadeler ( – )                                   :        50.000,00 TL               50.000,00 TL

                                                   ——————————–   ———————————–

TOPLAM                                                                            :145.743.000,00 TL´den      127.000.000,00 TL      

 

 

B-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

 

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANINI.DÜZEYİNDE

 

01-Personel Giderleri                                   :22.919.000.00 TL´den                 19.027.236,00TL

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi         :  4.117.100.00 TL´den                    3.686.000,00 TL

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri              : 64.202.150.00 TL´den                 59.246.050,00 TL

04-Faiz Giderleri                                              :      349.346.00 TL´den                       320.000,00 TL

05-Cari Transferler                                         :   5.942.783.00 TL´den                   5.843.393,00 TL

06-Sermaye Giderleri                                   :36.576.100,00 TL´den                 30.240.800,00TL

07-Sermaye Transferleri                              :   1.636.521,00 TL´den                   1.636.521.00 TL

09-Yedek Ödenekler                                     :10.000.000.00 TL´den                   7.000.000,00 TL

                 ——————————-             —————————–      

                TOPLAM                145.743.000.00TL´den127.000.000,00 TL

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANINIV.DÜZEYİNDE

46 41 15 02 Özel Kalem Müdürlüğü         : 1.943.000.00 TL´den          1.570.000,00 TL

               05 İnsan Kaynakları Müdürlüğü                 :  9.763.100.00 TL´den           9.254.000,00 TL

               10 Bilgi İşlem Müdürlüğü                              :     985.000,00 TL´den         823.800,00 TL  

   13 Destek Hiz.Müd.Satınalma                :     567.000.00 TL´den              457.800,00 TL

               20 Teftiş Kurulu Müdürlüğü                        :     392.000.00 TL´den         312.000,00 TL 

               23 Mali Hizmetler Müdürlüğü                    :19.175.000.00 TL´den         15.654.150,00 TL

               24 Hukuk İşleri Müdürlüğü                          :     745.000.00 TL´den         685.500,00 TL

               25 Basın Yayın ve Halk İliş.Müd                  :  4.000.000.00 TL´den    3.045.000,00 TL

               30 Çevre Kor.veKontr.Müd                         :     834.000.00 TL´den              670.000,00 TL

               31 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü               : 4.834.000.00 TL´den          3.905.500,00 TL

               32 EtüdProje  Müdürlüğü                            :  1.781.000.00 TL´den           1.546.500,00 TL

               33 Fen İşleri  Müdürlüğü                              :38.372.000.00TL´den         32.201.000,00 TL

               35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                :  2.363.000.00 TL´den           2.059.500,00 TL

               36 İşletme ve İştirakler Müd.                     :  2.077.750.00 TL´den           1.809.550,00 TL

                   37 Kültür ve Sosyal İşler Müd.                                :  9.000.150.00 TL´den           8.198.000,00 TL

                   38 Park ce Bahçeler Müdürlüğü             :12.891.000.00TL´den         10.780.500,00 TL

               39 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü           :    785.000.00 TL´den             710.500,00 TL

                   40 Sosyal Yardım İşleri Müd.                   :     914.000.00 TL´den              818.200,00 TL

                   41 Temizlik İşleri Müdürlüğü                   :18.285.000.00TL´den         17.940.500,00 TL

                   42 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü           :  8.866.000.00 TL´den           8.587.000,00 TL

                   43 Yapı Kontrol Müdürlüğü                      :  1.294.000.00 TL´den           1.221.500,00 TL

                   44 Yazı İşleri Müdürlüğü                            :  1.939.000.00 TL´den           1.773.500,00 TL

                   45 Zabıta Müdürlüğü                                  :  3.937.000.00TL´den           2.976.000,00 TL

                —————————-                ———————–  

                TOPLAM                                                            145.743.000.00TL´den      127.000.000,00 TL

 

               

24.09.2012tarih ve 1722 sayılı Encümen inceleme raporu ile 02/10/2012 tarih ve gündemin4. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 145.743.000,00 TL olarakkomisyonumuza havale edilen 2013 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme veçalışmalar neticesinde 18.743.000,00 TL eksiltilerek Gelirleri ve Giderleridenk  toplam 127.000.000,00 TL´ yeindirilmesine;  

 

                BütçeKararnamesi´nin toplam 14 maddesi ve 2013 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu veBütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ” hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemiesasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesininkurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamalarıyapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelirleri ve Giderleri denk127.000.000,00 TL olan Bütçe oy çokluğu ile kabulü uygun görülerek bir raporlaMeclis´in tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imzaedilmiştir.30.10.2012

 

 

Hasan KIRLI                                  İsmailGÜNDAŞ                             EmineOKANALP

  Plan ve Bütçe Kom.Bşk              Başkan Vekili                                           Üye

 

 

               

 

 

  Günay ATUN                                    Temel YILMAZ

          Üye                                            Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmitBelediye Meclisinin 02.10.2012 tarih ve gündemin 3. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen, 2010-2014 Stratejik Planından alınan 2013 Yılı Performans programıteklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 İlişik listedeki 2010-2014 Stratejik Planındanalınan   2013 Yılı Performans programıMüdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor;Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 19.10.2012

 

 

HasanKIRLI                                     İsmailGÜNDAŞ                               EmineOKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 

 

 

 

 

GünayATUN                                    TemelYILMAZ

       Üye                                             Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz