07.02.2017 Tarihli Meclis Kararları

7 Şubat 20170
Metni Sesli Dinle

KARAR

 

KARAR 8- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 25. maddesinin 3. fıkrasındaki gösterge tutarlarına uygulanacak memur maaş katsayısı çarpımıyla bulunacak tutar kadar ücret ödenmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                              Katip

 

 

 

 

KARAR

 

KARAR 9- Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

24.12.2016 tarih ve 29928 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017 yılı Bütçe Kanun eklerinden “K” cetvelinin “B” bendinde yayınlanan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti “başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için, 453 TL- (Dörtyüzelliüçtürklirası) olarak belirlenmiş olduğundan kurumumuzdaki Zabıta personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2017 tarihinden itibaren 453 TL (Dörtyüzelliüçtürklirası) olarak ödenmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                             Katip

 

 

 

KARAR

KARAR 10- Belediyemizde norm kadro standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ve Genel İdare Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda sözleşmeli personel olarak hâlihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49. maddesinin 3. pragrafında; “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2017 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 16.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05/01/2017 tarihli ve 325 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Konulu GENELGE Doğrultusunda Sözleşmeli Personele Teklif Edilecek NET MAAŞ

Sıra No

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜNVANI

SINIFI

2017 YILI TABANI

2017 YILI TAVANI

2017 MECLİS KARARI İLE VERİLEN ÜCRET

1

Avukat

Av.H.

2.542,04

3.177,55

2.660,00

2

Çözümleyici

T.H.

2.187,61

2.734,51

2.275,00

3

Ekonomist

T.H.

1.762,85

2.203,56

1.840,00

4

Mimar

T.H.

2.750,01

3.437,51

2.870,00

5

Mühendis

T.H.

2.750,01

3.437,51

2.870,00

6

Programcı

T.H.

2.187,61

2.734,51

2.275,00

7

Şehir Plancısı

T.H.

2.750,01

3.437,51

2.870,00

8

Tekniker

T.H.

2.182,25

2.727,81

2.280,00

9

Teknisyen

T.H.

1.757,87

2.197,34

1.850,00

10

Psikolog

S.H.

2.196,54

2.745,68

2.285,00

11

Sosyal Çalışmacı

S.H.

2.196,54

2.745,68

2.285,00

12

Sosyolog

T.H.

2.187,61

2.734,51

2.275,00

13

Veteriner Hekim

S.H.

2.577,42

3.221,78

2.580,00

14

Eğitmen

G.İ.H.

1.682,60

2.103,25

1.760,00

15

Eğitmen

G.İ.H.

1.662,25

2.077,81

1.740,00

16

Kameraman

G.İ.H.

1.655,13

2.068,91

1.730,00

Yukarıda tabloda belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2017 tarihinden itibaren ödenmek üzere, personel maaşlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                          Katip

 

 

 

KARAR

KARAR 11- Belediyemizde hizmetin gereği olarak mevcut bulunan memur kadrolarından ismi bulunan kadro unvanlarının kadro unvan ve derece değişikliği ile ilgili II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli Teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 16.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

     
                     

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU*

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ 

a)Personelin müktesebi

b)Personelin öğrenim düzeyi

c)Personelin hizmet süresi 

d)Dolu kadro değişiklik gerekçesi                           

7555

G.İ.H.

Memur

5

2

7820

G.İ.H.

Bilgisayar İşletmeni

3

2

Hizmet gereği

755

G.İ.H.

Memur

5

2

7825

G.İ.H.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

2

Hizmet gereği

                     

Yukarıda tabloda belirtilen II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                             Katip

 

 

 

KARAR

KARAR 12– Arızlı 192 Ada, 36 parseldeki 69 m2’lik hissemiz ile Arızlı 193 Ada, 2 parseldeki Ali Rıza SEVİM’in 69 m2’lik hissesinin başabaş trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Arızlı 192 Ada, 36 parseldeki 69 m2’lik hissemiz ile Arızlı 193 Ada, 2 parseldeki Ali Rıza SEVİM’in 69 m2’lik hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun (18) maddesine göre başabaş trampa edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                             Katip

 

 

KARAR

 

KARAR 13- Gümüşhane Belediye Başkanlığı’nın sosyal faaliyetlerde ve Belediye tarafından kurulan hasta bakım merkezlerinde kullanılmak üzere hasta nakil aracı belediyemizden talep edilmiştir. Bu nedenle ilgi (a) yönetmeliğin 31. maddesinin 1. fıkrası “kayıtlara alınış tarihi itibari ile beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir” hükmü uyarınca Belediyemize ait 41 KS 690 plakalı hasta nakil aracının Gümüşhane Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 06.02.2017 tarih ve 239 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Taşınır Mal Yönetmeliğin 31. maddesinin 1. fıkrası “kayıtlara alınış tarihi itibari ile beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir” hükmü uyarınca Belediyemize ait 41 KS 690 plakalı hasta nakil aracının Gümüşhane Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                             Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz