2012 Ağustos Komisyon Raporları

1 Ağustos 20120
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 07.08.2012 tarih ve gündemin G1- maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 411 ada, 25 nolu parselde bulunana binanın zemin kat ve ikinci katının tahsisi, İzmit kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Kuran kursu olarak kullanılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 411 ada, 25 nolu parselde bulunana binanın Zemin ve Birinci katın 3 yıl müddetle bedelsiz tahsis edilmesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.08.2012.

 

Hasan KIRLI                                     İsmail GÜNDAŞ                               Emine OKANALP

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 

 

 

 

 

Günay ATUN                                    Temel YILMAZ

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 07.08.2012 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Pazar yerlerinin işgal harçları teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Pazar yerlerinin işgal harçları teklifi ile ilgili  Çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.08.2012.

 

Hasan KIRLI                                     İsmail GÜNDAŞ                               Emine OKANALP

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 

 

 

 

Günay ATUN                                    Temel YILMAZ

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 07.08.2012 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Belediyemiz tarafından Revizyonu gerçekleştirilen isimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz tarafından Revizyonu gerçekleştirilen isimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili çalışmalar  devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.08.2012

 

Ali YILMAZ                                     Cengiz ÇAKAR                                   İbrahim BULUT

Türlü İşler Kom.Bşk.                          Başkan Vekili                                               Üye

 

 

 

 

 

 

Cengiz ÖZCAN                                Erkan AKSOY

       Üye                                                     Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz