2013 Haziran Ayı Komisyon Raporları

1 Haziran 20130
Metni Sesli Dinle

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 17.05.2013tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Güney Kore´ninDünyaca ünlü çelik şirketi olan POSCO´nun kurulduğu Gyeongsangbuk-do BölgesiPohang şehri belediyemiz ile kardeş şehir anlaşması imzalamak ve 27-28 Temmuz  2013 tarihlerinde şehirlerinde gerçekleşecekolan Uluslararası Pohang Havai Fişek Festivali´ne davetlerini sunmak üzeretarafımıza gönderdikleri ekteki evraklarının karar alınması teklifi ile ilgiliKültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06.05.2013 tarihli  yazısı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

      Güney Kore´nin  Dünyaca ünlü çelik şirketi olan POSCO´nunkurulduğu Gyeongsangbuk-do Bölgesi Pohang şehri ile  belediyemizin  kardeş şehir  olunmasına ve  27-28 Temmuz  2013 tarihlerinde şehirlerinde gerçekleşecekolan Uluslararası Pohang Havai Fişek Festivali´ne  katılınması uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imzaedilmiştir  24.05.2013

 

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                      Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 07.05.2013tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Güney Kore Ulsan Bak-gu Belediyesi ile  İzmit Belediyesinin  kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Yazıİşleri Müdürlüğünün  29.04.2013 tarihliyazısı   okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    GüneyKore Ulsan Bak-gu Belediyesi ile İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması  komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imzaedilmiştir. 24.05.2013

 

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 07.05.2013tarih ve gündemin 19. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca”Kapanönü Çarşı Cephe İyileştirme Projesi” nin Belediyemiz tarafındanyaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.04.2013 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde    

 

       Kapanönü Çarşı Cephe İyileştirme Projesi´nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili, ileriki tarihlerdeBölge esnafı ile toplantılar yapılması ve projenin Bölge esnafı ile görüşmelerineticesinde netleşmesi için konunun ilgili Müdürlüğüne iadesi  komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imzaedilmiştir. 27.05.2013

 

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 17.05.2013tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, MülkiyetiHazineye ait ve Kocaeli İl Özel İdaresi adına kesin tahsisli olan, 793 ada, 2parsel nolu 76.419,18 m2´lik taşınmaz, 25 ( yirmi beş) yıllığına Belediyemizetahsis edilmiştir.

      Söz konusu parselde bulunan 245,00 m2´lik yapının restore dilerek, imar planındaki fonksiyon amacına hizmet etmeküzere, 10 (on ) yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun 5393 sayılı BelediyeKanununun 18. e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlakMüdürlüğünün 06.05.2013 tarih ve 2708 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

       Gündoğdu Mahallesi, Cephanelik mevkii793 ada, 2 parsel nolu 76.419,18 m2´lik taşınmazda bulunan 245 m2´lik  yapının restore edilerek ,  imar planındaki fonksiyon amacına hizmetetmek üzere  10 (on)  yıl süre ile kiraya verilmesi, komisyonumuzcauygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerinesunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 28.05.2013

 

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

TÜRLÜİŞLER KOMİSYON RAPORU

 

         İzmit Belediye Meclisinin 07.05.2013tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  4081 sayılı ÇiftçiMallarının korunması hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümlerinde belirtilenşartlara haiz meclis kararına göre oluşturulacak olan İzmit İlçesi ÇiftçiMalları Koruma Meclisi Yönetiminin Asil ve Yedek üyelerinin belirlenmesiteklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 26.04.2013 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        4081 sayılı ÇiftçiMallarının korunması hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümlerinde belirtilenşartlara haiz meclis kararına göre oluşturulacak olan İzmit İlçesi ÇiftçiMalları Koruma Meclisi yönetimini oluşturacak üyelerin isimleri  İzmit Ziraat Odasından  Yusuf KARAASLAN Asil Üye, İbrahim YILMAZ YedekÜye,  Kocaeli Ticaret Odasından  Hasan ACAR Asil Üye,   Metin ORTAÇ  Yedek Üye, Sanayi Odasından  EGEMEN MERT Asil Üye,  Elif BİLGİSU Yedek Üye,  İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Ali YILMAZ ,Cengiz ÇAKAR Asil Üye, İsmail GÜN ve Cengiz ÖZCAN Yedek Üye olarak isimlerininbelirlenmesi  Komisyonumuzca uygungörülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdantanzim ve imza edilmiştir. 28.05.2013

 

 

 Emine OKANALP                             Günay ATUN                                     Ali YILMAZ

Türlüİşler Kom.Bşk.                            Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GülümserAYHAN                          Erkan AKSOY

       Üye                                                     Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz