2014 Şubat Komisyon Raporları

1 Şubat 20140
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

          İzmit Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği ile ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 24.12.2013 tarih ve 209 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği  değiştirilerek kabulü   komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.02.2014

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

     İzmit Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet 12 metre ve 2 adet 7,5 metrelik aracın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.12.2014 tarih ve 1522 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         Belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet 12 metre ve 2 adet 7,5 metrelik araçların Kocaeli  Büyükşehir Belediyesinden hibe yolu ile alınması, komisyonumuzca  uygun  görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.12.02.2014

  

 

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

         İzmit Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi  ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün  21.01.2014 tarih ve 107 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       Yahyakaptan  Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi Ayçiçeği Sokak ta yapılan parka GAZETECİ SEDAT ŞİMŞEK PARKI, Tavşantepe Esen Sokakta yapılan parka MELODİ PARKI, Serdar Mahallesi  Serdar Bayırı Sokakta yeni yapılan parka KIRÇİÇEĞİ PARKI,  Zabıtan Mahallesi HacıArif Caddesi Sokakta yeni yapılan parka HASRET PARKI isimlerinin verilmesi,  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 17.02.2014

 

 

 

Emine OKANALP                              Günay ATUN                                     Ali YILMAZ

Türlü İşler Kom.Bşk.                            Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülümser AYHAN                          Erkan AKSOY

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

         İzmit Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Alikahya,  Fatih Mahallesi 708 ada, Sancar Sokak ile Gölhisar sokak arasında yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 16.01.2014 tarih ve 75 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      Fatih Mahallesi 708 ada, Sancar Sokak ile Gölhisar sokak arasında yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.02.2014

 

 

 

 Emine OKANALP                             Günay ATUN                                     Ali YILMAZ

Türlü İşler Kom.Bşk.                            Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülümser AYHAN                          Erkan AKSOY

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

            İzmit Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Kocaeli ili İzmit İlçesi,  Arızlı Yenimahalle  Mahallesinde 3402 sayılı Kadostro Kanununun “Ek Madde 4”  hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 2/b çalışmasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere  yukarıda ismi belirtilen mahalleden 6 ( altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi  ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün  24.01.2014 tarih ve 558 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:     

     Yenimahalle muhtarınında görüşü alınarak yapılan toplantılarda; Arızlı Yenimahalle  Mahallesinde 3402 sayılı Kadostro Kanununun “Ek Madde 4”  hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 2/b çalışmasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere ,

 ARIZLI YENİMAHALLE´SİNDEN

– ALİŞAN AYDOĞDU

– SAFER SÜLEYMAN ADAMOL

– KANİ ÇOLAK

– ÜMMET HATİPOĞLU

– ALİ BIYIK

– ALİ AYAZ´ın   bilirkişi olarak görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.02.2014

 

 

 Emine OKANALP                             Günay ATUN                                     Ali YILMAZ

Türlü İşler Kom.Bşk.                            Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

Gülümser AYHAN                          Erkan AKSOY

       Üye                                                     Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz