Ağustos 2016 Komisyon Raporları

1 Ağustos 20160
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve gündemin 3. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan Tepecik Mahallesi Fevziye camii tuvaletlerinin vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmesi adına esaslı bakım ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Tamir-tadilat bedelinin yapılacak kiralama ile beraber ihaleyi alacak kiracı tarafından yapılabilmesi için Tepecik Mahallesi 240 ada 8 parsel batısında bulunan umumi tuvaletin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.07.2016 tarih ve 4503 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan Tepecik Mahallesi Fevziye camii tuvaletlerinin vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmesi adına esaslı bakım ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Belediyemizce uygun görülecek projenintamir-tadilat bedelinin yapılacak kiralama ile beraber ihaleyi alacak kiracı tarafından yapılabilmesi için Tepecik Mahallesi 240 ada 8 parsel batısında bulunan umumi tuvaletin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 8 (sekiz) yıl süre ile kiraya verilmesikomisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

26.08.2016

 

Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                            Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK

          Üye                                                   Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve gündemin 4. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Saraybahçe Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. tarafından ilgi (a) sayılı dilekçe ile Sanayi mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:7 479 Ada 37 Parsel üzerinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinin Zemin Kat giriş kısmı Koza Meydan Kuru Havuz bölgesinde Ekolojik Pazar kurulması talep edilmektedir.

07.06.2016 tarih ve 46 karar nolu İzmit Belediye Meclisi Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği İkincil düzenlemesinin Pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesi başlıklı 5 inci maddesinin 6 ıncı fıkrasında “Münhasıran organik malların veya gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışı amacıyla da semt pazarı kurulabilir” hükmü ile 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda bu Yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde İzmit Belediyesi veya yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu iştirakleri tarafından kurulur. Gerçek veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz.” denilmektedir.

Yine aynı yönetmeliğin 7 inci maddesinin 2 inci fıkrasında “Başkanlığı, ilgili belediye başkanı ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından yürütülen pazar yeri kuruluş komisyonu; belediyenin imar ve denetim ile ilgili müdürlüklerinden görevlendirilecek iki temsilci ile il müdürlüğü, il/ilçe emniyet müdürlüğü, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il/ilçe sağlık müdürlüğü/ilçe sağlık grup başkanlığı, ilgili meslek kuruluşu ve ziraat odası ile o yerde faaliyet gösteren en fazla üyeye sahip tüketici örgütünce belirlenecek birer temsilci olmak üzere on üyeden oluşur. denilmektedir. Bu hükümlere istinaden İzmit Belediyesi Başkanlık Makamının 01.12.2014 tarih ve 2968 sayılı kararı ile Pazar yeri Kuruluş Komisyonu oluşturulmuştur. 19.07.2016 günü saat 15:00'da Belsa Plaza 8 inci kat Zabıta Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan komisyon toplantısında Sanayi mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:7, 479 Ada, 37 Parsel üzerinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinin Zemin Kat giriş kısmı Koza Meydan Kuru Havuz bölgesinde Ekolojik Pazar kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda ilimiz ve ilçemizde organik ürünlerin yetiştirilmesinin desteklenmesi ve yetiştirilen bu ürünlerin tüketicilere en uygun ve sağlıklı koşullarda sunulması amacı ile Sanayi mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:7, 479 Ada, 37 Parsel üzerinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinin Zemin Kat giriş kısmı Koza Meydan Kuru Havuz bölgesinde Ekolojik Pazar kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 22.07.2016 tarih ve 2123 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sanayi mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:7, 479 Ada, 37 Parsel üzerinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinin Zemin Kat giriş kısmı Koza Meydan Kuru Havuz bölgesinde iskan alındıktan sonra Ekolojik Pazar kurulmasıkomisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.08.2016

 

Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK

          Üye                                                   Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz