Temmuz 2016 Komisyon Raporları

1 Temmuz 20160
Metni Sesli Dinle

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve gündemin G-1. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Develi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile sosyal Kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle belediyemiz ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.06.2016 tarih ve 193 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Develi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile sosyal kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesinin (p) bendine istinaden belediyemiz ile kardeş şehir olunması, komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.27.07.2016

 

      Hasan AYAZ                                       İbrahim ELGİN                            Haluk AKGÜN

Kült. Turizm ve Sanat                               Başkan Vekili                                       Üye

      Kom. Bşk.

 

 

Birol SAĞLAM                            Özcan ÖZER

        Üye                                               Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve gündemin 4. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında konut alanı olarak ayrılan Tapuda Yenidoğan Mahallesi, 4868 ada 1 nolu 26.973,92 m2 yüzölçümlü ve 4869 ada 16 nolu 30.131,15 m2 yüzölçümlü parsellerin üzerlerine yapılacak konutlar karşılığında veya konutların satılmasından elde edilecek gelirin paylaşımı (hasılat paylaşımı) karşılığında satılması, parsellerin üzerlerine yapılıp Belediyemize kalacak konutların, Belediyemizce yapılacak kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma işlemlerinde trampa edilmek sureti ile değerlendirilmesi ve bu konularda sözleşme yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının 5393 Sayılı Belediye kanununun 18 (e) ve 38 (g) maddelerine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.06.2016 tarih ve 4108 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında konut alanı olarak ayrılan Tapuda Yenidoğan Mahallesi, 4868 ada 1 nolu 26.973,92 m2 yüzölçümlü ve 4869 ada 16 nolu 30.131,15 m2 yüzölçümlü parsellerin (14.04.2016 tarih 245 sayılı KBB meclis kararı ile onaylanan imar plan değişikliğine uygun olarak bu parsellerin ifraz ve terkinden sonra oluşacak parseller) üzerlerine yapılacak konutlar karşılığında veya konutların satılmasından elde edilecek gelirin paylaşımı (hasılat paylaşımı) karşılığında satılması, parsellerin üzerlerine yapılıp Belediyemize kalacak konutların, Belediyemizce yapılacak kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma işlemlerinde trampa edilmek sureti ile değerlendirilmesi ve bu konularda sözleşme yapmak için, 5393 Sayılı Belediye kanununun 18 (e) ve 38 (g) maddelerine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.07.2016

 

      Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                           Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                                          Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK

          Üye                                                   Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz