Nisan 2016 Komisyon Raporları

1 Nisan 20160
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

          İzmit Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve gündemin 8. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.03.2016 tarih ve 412 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Tabloda belirtilen II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.04.2016

 

Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                         Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK     

          Üye                                                   Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve gündemin 7. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Avukatlık Hizmetler Sınıfında ve Genel İdare HizmetleriKameraman sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak çalışanlara verilecek ücretlerle ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.03.2016 tarih ve 481 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 12/01/2016 tarihli ve 356 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Konulu GENELGE (Sıra No:3) Doğrultusunda Sözleşmeli Personele Teklif Edilecek                             NET MAAŞ

Sıra No

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜNVANI

SINIFI

2016 YILI TABANI

2016 YILI TAVANI

2016 MECLİS KARARI İLE VERİLEN ÜCRET

1

Avukat

Av.H.

2.350,43.-

2.938,04.-

2.456,00.-

2

Kameraman

G.İ.H.

1.530,38.-

1.912,98.-

1.600,00.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tabloda belirtildiği şekilde, Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Avukatlık Hizmetler Sınıfında ve Genel İdare Hizmetleri Kameraman sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49. Maddesinin 3. Pragrafında; “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclisi kararı ile belirlenir.” denildiğinden; 2016 yılı taban ücretinin 12.01.2016 tarihli Mahalli İdare Sözleşmeli personel ücret tarifesinde belirtilen rakamların üzerine % 4,5 olarak belirlenmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                          Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                         Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK     

          Üye                                                   Üye

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve gündemin G1- maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 24.01.1980 tarih ve 8/ 287 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler statüsünde bulunan BTTD Derneği Kocaeli Şubesinin İzmit kent konseyine verdiği dilekçeye istinaden dernek üyelerinden ekli listede isimleri bulunan yaşlılarımızın Yunanistan mübadil muhacirlerinden zorunlu olarak ilimize göç edenlerin doğdukları toprakları ziyaret edip geride kalan akraba ve tanıdıkları ile hasret gidermeleri için belediyemizi temsilen yol ve konaklama masraflarının İzmit Kent konseyi tarafından karşılanması koşulu ile 2016 Mayıs ayı içerisinde belirlenecek bir tarihte 3 günlük Yunanistan’a yapacakları Kültür gezisine katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      Kamu yararına çalışan dernekler statüsünde bulunan BTTD (Batı Trakya Türkleri Derneği) Kocaeli Şubesi üyeleri ve meclis üyelerimizden oluşan ekli listedeki (46) Kırkaltı kişiden oluşan kafilenin belediyemizi temsilen 20 Mayıs 2016 – 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak olan 3 (üç) günlük Yunanistan kültür gezisinin yol ve konaklama masraflarının İzmit Kent Konseyi tarafından karşılanması koşuluyla katılım sağlayabilmeleri için hizmet pasaportlarının düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.04.2016

 

 

Hasan AYAZ                                     İbrahim ELGİN                                    Haluk AKGÜN

Kült. Turizm ve Sanat                         Başkan Vekili                                            Üye

Kom. Bşk

 

Birol SAĞLAM                             Özcan ÖZER

        Üye                                               Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz