Şubat 2016 Komisyon Raporları

1 Şubat 20160
Metni Sesli Dinle

ÇEVRE SAĞLIK  KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarih ve gündemin 14. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,Kent içi alanlarda gelişi güzel konulmuş estetikten yoksun tabela, kablo, klima ünitesi gibi eklerin ve boya, badana, kaplama eksikliklerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak modern şehirciliğe yakışır çözümleri binalarda uygulamak amacıyla Çevre Güzelleştirme-Görsel Cephe İyileştirme konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili 20.01.2016 tarihli Çevre Sağlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kent içi alanlarda Görsel estetiği elde etmek modern şehirciliğe yakışır çözümleri şehrimizde uygulamak amacı ile yapılan çalışmalarımız sonucunda, yürürlükte olan “ reklam ilan ve tabela yönetmeliğinin” yükümlü olan Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanması takibi ve denetlenmesinin ardından ilçe belediyeleri tarafından Büyükşehir belediyesi öncülüğünde bu tür çalışmaların yürütülmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.02.2016

 

      Emine OKANALP                                     Erhan UYSAL                               Güzin TAŞTEKİN

Çevre Sağlık  Kom. Bşk                     Çevre Sağ. Kom. Bşk. Yrd.                             Üye      

 

 Abdullah KOÇ                        Cemil KANPARA

      Üye                                                  Üye

 

 

 

EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR  KOMİSYON RAPORU

 İzmit Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarih ve gündemin 17. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,İzmit belediyesi sosyal sorumluluklarını çeşitli projeleri bizzat yürüterek katkıda bulunarak ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını destekleyerek ilçemizin ve ülkemizin toplumsal gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu sosyal projeleri destekleyen İzmit Belediye Meclisi sosyal belediyecilik gereği olarak Sanayi kenti olan İzmit’te 15-18 yaş grubundaki Genç Çalışan diye tanımladığımız genç kesimin eğitim, öğretim gereksinimlerinin neler olduğu ve çözüm aşamasında mahallelerimizdeki Gençlik Merkezlerimizde yapacağımız faaliyetler konusunun incelenmesi ve bu çalışma neticesinde Genç çalışanlarımızın sorunlarıyla etkin başedebilen özgüveni yüksek çevresiyle uyumlu üreten ve yaşamdan doyum alan sağlıklı bireyler olmasına katkıda bulunabiliriz. Bu çalışmaların neler olabileceği konusunda araştırma yapılması teklifi ile ilgili 26.01.2016 tarihli Eğitim Gençlik ve Spor komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            ‘’HAYAL EDENLER DEĞİL, HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRENLER FARK YARATIR’’   Bu sloganın bize verdiği heyecan ile 01.12.2015 tarihli gündemin 17. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Sanayi kenti olan İzmit’te 15-18 yaş grubundaki ‘’Genç Çalışan’’ diye tanımladığımız genç kesimin eğitim, öğretim gereksinimlerinin neler olduğu ve çözüm aşamasında mahallelerimizdeki Gençlik Merkezlerimizde yapacağımız faaliyetler konusunun incelenmesi ve bu çalışma neticesinde ‘’Genç çalışanlarımızın sorunlarıyla etkin başedebilen, özgüveni yüksek, çevresiyle uyumlu, üreten ve yaşamdan doyum alan sağlıklı bireyler olmasına katkıda bulunabiliriz’’. Bu çalışmaların neler olabileceği konusunda Eğitim, Gençlik ve Spor komisyonu olarak yaptığımız araştırma  neticesinde;

           Sağlıklı bir toplum; bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı bireylerden oluşur. Bireylerin tüm yönleriyle sağlıklı olabilmesi ise, gençlerin çok yönlü gelişimine ve eğitimine önem vermek ve kaynak ayırmakla mümkündür. Yatırımların en etkilisi gençler için yapılan yatırımdır. Gelecekte üretici, çok yönlü düşünebilen, problem çözme gücü yüksek, etkili iletişim kurabilen kendisi ve çevresiyle barış içinde yaşayabilen, mutlu bir yetişkin, hak ve sorumluluklarını bilen nitelikli bir vatandaş olacaktır. Bu gençler değer üretmeye adaydır. Nitelikli eğitimden yoksun kalan genç ise, toplumun mutsuzluk kaynağıdır ve toplumun gelişmesini önleyecek en önemli faktördür.

            Türkiye’deki çalışmayan, eğitim, öğrenim görmeyen (NEET) 15-29 yaş grubu gençlerin oranı  2014’ de % 28,4 olarak belirlenmiştir. Türkiye’de eğitime katılma ve eğitimde kalma kademeli olarak iyileştiği için bu oran hızla düşmektedir.2010’dan bu yana %7 puan azalmıştır. Okuldan erken ayrılanlardan dolayı oran bu şekilde çıkmaktadır. Gelecekte mülteci krizi Türkiye’nin ve AB nin önünde büyük bir zorluk olarak durmaktadır. (çalışmayan, eğitim, öğrenim görmeyen gençler)      

Türkiye,  genç nüfusa sahip bir ülke.  Türkiye  İstatistik Kurumu(TÜİK) 2010 verilerine göre,15-24 yaş grubundaki gençlik ülke nüfusunun %17 sini oluşturmaktadır. Bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve toplumsal hayata diledikleri şekillerde ve diledikleri kadar katılabilmeleri için ortaöğretim çağında kazanılacak bilgi, beceri ve yetkinliklere(bilişim okur yazarlığı, yabancı dil, eleştirel düşünme becerileri, vb.)gereksinimleri artıyor.15-19 yaş grubu ekonomik kalkınma süreçlerinde de belirleyici rol oynuyor. Teknolojinin hızlı değişimiyle (bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla) problem çözme ve iletişim becerilerinin iş gücü piyasasında en çok aranılan beceriler arasında yer aldığını görüyoruz. Ayrıca iş gücü piyasasına girmeye hazırlanan gençlerin endüstriyel ilişkiler, iletişim becerileri, iş hayatı, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konusunda yeterince donanımlı olmadıkları takdirde kendilerini ifade etmekte zorlandıkları gözlemlenmiştir.                                                                                                                                                     

         Gençler psiko-sosyal gelişimleri bakımından, çevrelerinde kendilerine model alabilecekleri nitelikte kişilik özelliklerine sahip yetişkinlerle etkileşimde bulunmaları, kimlik kazanma bakımından kritik bir dönemde olan bu gençlerin iş yerinde ve evde karşılaştıkları bazı olumsuz kişilik özelliklerini benimsemelerine yol açmaktadır. Böylece gerek formal gerekse informal eğitimden uzaklaşan bu gençlerimiz, aile ve içinde bulundukları iş çevresindeki alt kültürün bazı olumsuz değerlerini sürdürmeye aday bireyler olarak kendilerinin ve toplumun geleceğini tehdit etmektedirler.15-19 yaş gurubundaki bu gençler ergenlik döneminde bulunduğundan bu kimlik kazanım aşamasında sorun olmaktadır. Çalışan gençlerde görülen iş tatminsizliğiyle oluşan ruh çöküntüsü ve bozulma nedeniyle psikolojik sorun ve şikayetler, bunun sonucunda ortaya çıkan olumsuz davranışlar.(Saldırgan davranışlar, uyuşturucu tehlikesi vb.).Okulunu bitirmemiş , az vasıflı, engelli ve ayrımcılığa maruz kalma riski yüksek bütün gençlerin iş ve sosyal yaşantılarında başarılı olmaları için çaba sarfetmeliyiz.                                                                     

           İzmit belediyesinin gerçekleştirdiği Gençlik Merkezlerinde; yapacağımız öneriler ile bu gençlerimizin eğitim öğretim alanındaki ihtiyaçlarının bir kısmını giderebileceğimizi düşünmekteyiz.

                       KOMİSYON ÖNERİLERİ

1-BÜTÜNSEL GELİŞİM:

   Gençlerimizin kendilerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla;

   HEDEFLERİ: Hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olmak ve hedefe bağlılıklarını oluşturmak,ben         yapabilirim düşüncesinin yaşam biçimi olmasını sağlamak. 

   ZAMAN YÖNETİMİ: Zamanı bilinçli kullanma becerileri kazandırarak hedeflerine ulaşmalarına destek olmak.

   SORUMLU VATANDAŞLIK: Toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireyler olmaları yönünde bilinçlendirmek.

    PROJE GELİŞTİRME ve YÖNETME: Bu konularda proje modülleri ile egzersiz yaparak eğlenceli eğitme imkanları sunabiliriz.

     İŞ ETİĞİ: İş ve özel hayatlarında etik bakış açısı kazanmalarını sağlamanın yanı sıra gençlerimizi etik savunucuları olmaya teşvik edebiliriz.

     EKİP ÇALIŞMASI: Okulda veya işyerlerinde gelecekte dahil olacakları ekiplerdeki performanslarını arttıracak bilgi ve becerileri kazandıran eğitimler vermek. İyi bir ekip üyesi bilinci oluşturmak.

                                                                                                                                                                                                                       

2-STRES YÖNETİMİ: Bu eğitim ile olayları muhakeme yeteneği kazanabileceklerdir.

3-HAYATA UYUM SAĞLAMA :  Gençlerimizin karamsar bakışını değiştirecek destekler sunabiliriz.

4-PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ: Yaşamları boyunca karşılaşacakları problemleri zorlanmadan çözmelerini sağlamak. Beyin fırtınası egzersizleri yaptırmak.5N1K harfini (NE,NEDEN,NE ZAMAN,NEREDE,NASIL,KİM) yaşamlarının bir parçası yaparak doğru sorularla doğru çözümlere ulaşmalarını sağlayabiliriz.

5-GİRİŞİMCİLİK: Risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunları hayata geçirme süreçlerini anlatarak girişimciliğe teşvik edebiliriz.

6-ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA ve MÜLAKAT TEKNİKLERİ: Gençlerimize iş için müracatlarında özgeçmiş yazmayı ve mülakatlarda davranış biçimlerini öğreterek iş hayatına girişteki ilk adımı doğru atmalarına yardımcı olabiliriz.

7-DEĞERLER EĞİTİMİ: Gençler dünya üzerinde büyüyen sosyal problemlerden, şiddet ve hoşgörüsüzlükten artan bir şekilde etkilenmektedir. Pek çok ülke de aileler ve eğitimciler toplumsal düzeni tehdit eden bu sorunlardan kurtulmanın yolunun etkili bir değerler eğitiminden geçtiği kanaatindedirler. Ülkemizde de gittikçe artan ve toplumsal huzuru bozan bir çok olay görülmekte ve bu olayları gerçekleştiren kişilerin değerler konusunda yeterince eğitilmediklerianlaşılmaktadır (Sevgi,saygı,sorumluluk,adalet,yardımseverlik,doğruluk,dürüstlük,hoşgörü,alçakgönüllülük,empati,kanaatkarlık,çalışkanlık,sabır)

8-HAYAT BOYU ÖĞRENME:

Bilgi beceri ve yetkinlikleri geliştirmek amacıyla yaşam boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetlerini kapsar. Bu yönde yapılan çalışmaları tanıtıcı ve teşvik edici sunumlar yapabiliriz.

9-İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ:

     Bu eğitimleri iş yerlerinde işverenlerin vermesi zorunludur. Bizim buradaki önerimizin amacı gençlerimizin  evde, sokakta karşılaşacağı riskler nedeniyle bilinçlerini arttırmak. Örneğin bir yük kaldırırken nasıl davranması gerektiğini bilmeyen bir gencimiz ömür boyu bel ağrısına maruz kalabilir veya evde çıkacak bir küçük bir parlamaya bilinçli müdahale edebilecek kazanımları sağlamak.

       1-GENEL KONULAR

        a)Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler.

        b)Çalışanların hak ve sorumlulukları

        c)İş yeri temizliği ve düzeni

        d)İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

   2-SAĞLIK KONULARI

       a)Meslek hastalıklarının sebepleri

       b)Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknikleri uygulanması

       c)Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

       d)İlk yardım

  3-TEKNİK KONULAR

      a)Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

      b)Elle kaldırma ve taşıma

      c)Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

      d)İş ekipmanlarını güvenli kullanma

      e)Ekranlı araçlarla çalışma

      f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

      g)Güvenlik ve sağlık işaretleri

      ğ)Kişisel koruyucu donanım kullanımı

      h)İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

       ı)Tahliye ve kurtarma

          10-GENÇLİK GARANTİSİ

AB genç işsizliğini ve aktif olmama durumunu ele alan bir tasarıdır.25 yaş altı tüm gençlerin nitelikli istihdam teklifleri, sürekli eğitim, çıraklık veya staj ya da diğer istihdam edilebilirlik destek önlemlerinden işsiz duruma geldikleri veya eğitim sisteminden ayrıldıkları andan itibaren dört ay süreyle yararlanmalarını taahhüt etmiştir. (AB KONSEYİ tavsiyesi 2013)

AB fonları(Avrupa Sosyal Fonu) Gençlik Garantisi programına gerekli yatırımın yapılmasını garanti altına almıştır. AB-Türkiye işbirliğinde yeni nesil programlama dökümanları geliştirilmiştir. Genişleme ülkelerindeki AB ekonomik yönetişim süreci kapsamındaki Ekonomik reform programı 2015 ve insan kaynakları gelişimi operasyonel programı 2014-2020.Türkiye 2016 ekonomik reform programına yansıtılmak üzere önümüzdeki dönem için istihdam, beceriler ve sosyal kapsayıcılık önceliklerini belirlemektedir. Başarılı bir Gençlik Garantisi konusunda Türkiye Belediyeler Birliği , Avrupa Eğitim Vakfı, Ulusal araştırma kurumları gençlik garantisi programların tasarlanması, uygulanması konularını değerlendireceklerdir.

Gençlerimizle birlikte yeni projeler üretebilir ve fonlardan destek alabiliriz.

 

SONUÇ

  ‘’Bir toplum ne kadar çok çalışkan, disiplinli, fedakar, inançlı vatandaşlara sahip olursa, geleceğinden o ölçüde emin olabilir.’’

  Bu önerilerimizle gençlerimizin bireysel güçlenmeleri sağlanmış olacaktır. Yapılan eğitim çalışmalarının etkisini sürekli kılmak ve gündelik yaşamda davranışa dönüştürmek için uzun soluklu destek verilmesi gerekmektedir. Bu destek ekibi; gönüllü Yaşam Koç’larınıda bu faaliyetlere katarak mümkün olacaktır. Böylece bu faaliyetler daha verimli ve ölçülebilir bir projeye dönüşecektir.

    Gençlik Merkezlerimizde yapacağımız bu faaliyetlerin Türkiye’de yerel yönetimler içinde İzmit Belediyemizi her zaman olduğu gibi örnek bir çalışmanın merkezi yapacaktır. Komisyonumuzca uygun görülmekle İşbu rapor Meclisinin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve  imza altına alınmıştır. 15.02.2016

 

                  Yusuf Sami ÇINAR                                   Cemil KANPARA                            Yaşar KESKİN

   Eğitim, Gençlik ve Spor Kom. Bşk.             Eğt.Genç.SporKom.Bşk .Vekili                       Üye

 

Uğur KOŞTUR                      Abdullah KOÇ     

        Üye                                       Üye

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT  KOMİSYON RAPORU

 İzmit Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediyemizin  şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili 27.01.2016 tarihli Kültür Turizm ve Sanat komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyemizin şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.24.02.2016.

 

    Cemil KANPARA                            B irol SAĞLAM                                      Hasan AYAZ

Kült. Turizm ve Sanat                         Başkan Vekili                                            Üye

Kom. Bşk

 

 

İbrahim KILIÇ                             Özcan ÖZER

        Üye                                               Üye

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz