07.06.2022 TARİH VE 52 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 52-  Kuruçeşme Fatih mahallesi Tapuda Hatipköy mahallesi 3358 ada 28 parselde bulunan 600 m2 kapalı 1273 m2’lik açık alandaki sosyal tesisin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 01.06.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; Kuruçeşme Fatih mahallesi Tapuda Hatipköy mahallesi 3358 ada 28 parselde...

17.05.2022 TARİH VE 51 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 51 –  İzmit Belediyesine ait 2021 yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve gündemin 16.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2021 yılı Kesin Hesabıyla ilgili Mali Hizmetler...

10.05.2022 TARİH VE 40 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 40- Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: İZMİT BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç: MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca; 30/04/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan...

12.04.2022 TARİH VE 37 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 37-  Encümen üyelikleri seçimi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve 89 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (a) bendi gereği “İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000′ in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye...

05.04.2022 TARİH VE 26 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 26- Kabaoğlu mahallesi Ali Ördem caddesi ile Melek sokak kesişimi, 185 /park alanının oturma alanı olarak düzenlenmekte olup, ilgili alana isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 25.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Kabaoğlu mahallesi Ali Ördem Caddesi ile Melek Sokak kesişimi, 185 /park alanının...

    İzmit Belediye Meclisinin 2019 dönemi 1. birleşiminin 1 . Oturumu 01.10.2019 Salı saat 15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait KARAR ÖZETLERİ     KARAR 61 (Madde 7-) İzmit Belediyesi ve UNICEF'in ortaklaşa yapmış olduğu “Benim Evim Çoçuk ve Gençlik Merkezi” projesinin örnek proje seçilmesi sebebiyle Köln'de gerçekleştirilecek olan Çocuk Dostu Şehirler Zirvesine İzmit...

                  KARAR KARAR 57– Belediyemiz ve TİKA işbirliğinde Makedonya'daki kardeş şehirlerimizde; “Makedonya Üsküp Çayır Belediyesi Parkı İnşaatı” ve “Merkez Jupa Belediyesi Pralenik Köyü Okul Binası İnşaatı ve Donanımı” projeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan her iki çalışmanın açılış organizasyonları 22-23-24 Eylül 2017 tarihlerini kapsayacak şekilde planlanmıştır.  Ekli listede kimlik bilgileri yer alan ve kurumumuzu temsil...

                                                                           KARAR                                                                     ———————            KARAR 45-  Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin aynı zamanda kurumumuzu da temsilen yapmayı planladığı Rumeli Kültür Turu kapsamında, bu topraklardan ilimize göç etmiş 65 yaş üstü kentlilerimizden 45 kişi, dernek yönetiminden 4 kişi, 1 sağlık personeli ve belediyemizi temsilen 4 kişinin yer alacağı toplam 54 kişilik kafilenin  orada bulunan...

                                                                             KARAR                                                                         ———————              KARAR 42- Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı...