KARAR                                                                     ———————            KARAR 45-  Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin aynı zamanda kurumumuzu da temsilen yapmayı planladığı Rumeli Kültür Turu kapsamında, bu topraklardan ilimize göç etmiş 65 yaş üstü kentlilerimizden 45 kişi, dernek yönetiminden 4 kişi, 1 sağlık personeli ve belediyemizi temsilen 4 kişinin yer alacağı toplam 54 kişilik kafilenin  orada bulunan...

                                                                             KARAR                                                                         ———————              KARAR 42- Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı...

                                                                     KARAR                                                               ———————            KARAR 21- 5393 Sayılı Belediye kanununun 33. maddesinin a bendine göre (İl Belediyelerinde ve...

                                                                     KARAR                                                                  ———————                KARAR 14-  İzmit-Çayırköy Mahallesi 158 ada 12 nolu parsel, Kullar Mahallesi 233 ada 3 nolu parsel...

KARAR   KARAR 8- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 5393 sayılı kanunun 25. maddesinin 3. fıkrasındaki...

KARAR KARAR 91– Vergi borçlarımıza karşılık mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların bir kısmının Maliye Bakanlığınca satın alınması suretiyle terkin edilmesi, 18.05.2015 tarih 3295 sayılı yazımız ile Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Tepecik Vergi Dairesi’nden istenmiştir. Aradan geçen zaman içerisinde teklif ettiğimiz taşınmazlarla ilgili, ilgili kurum tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü “İzmit İlçesi...

                                                                    KARAR                                                             ————————          KARAR 77-  İzmit-Kabaoğlu, G23b.24b.1b Uygulama İmar Planı Paftası, “Rekreasyon Alanı” ve “İmar Yolu” olarak planlanan 1362 ve...

KARAR ————————   KARAR 70- 02.12.2014 tarih 92 sayılı Meclis Kararı ile Kocaeli Sanayi Odasının talebi üzerine, mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk Mahallesi 190 ada 1 nolu parselin üzerine daha önce K.K.T.V.K.B.Kurulu tarafından tescil edilen yapının yapılması, kullanılması konularında ortak proje hazırlanması ve Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu parseldeki tescilli binanın...